De scholing ” Het pedagogisch handelen van de trainer/ coach’ is door de KNVB geaccrediteerd op 2 licentie punten. Doordat deze scholing door de KNVb is geaccrediteerd wil niet zeggen dat jeugdtrainers van andere sporten deze scholing niet kunnen volgen. In elke sport waar met jeugd wordt gewerkt is dit van enorm belang. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze jeugdige sporters een groei mindset ontwikkelen en open staan om nieuwe activiteiten te leren. Dit alles door een trainer die dit op een pedagogisch verantwoorde manier doet.

Tijdens deze scholing komen de volgende items voorbij:

  • Hoe creëer ik een veilige leeromgeving
  • Wat is groeitaal en wat levert het op?
  • Hoe gebruik ik groeizinnen?
  • Werken met een kijkwijzer